Bob Ong famous quote #390

Gamitin ang puso para alagaan ang taong malapit sayo. Gamitin ang utakpara alagaan ang sarili mo.

Quote author: 
Share this quote: 

Similar famous quotes