Meša Selimović quote #68 from Death and the Dervish

Gdje su zlatne ptice ljudskih snova preko kojih se to bezbrojnih mora i vrletnih planina do njih dolazi Da li nam se ta duboka enja djetinje nerazumnosti posigurno javlja samo kao tuni znak izvezen na mahramama i na safijanskim koricama nepotrebnih knjiga

Quote author: 
Share this quote: 

Similar famous quotes