Famous Quotes from Connie Palmen

Connie Palmen quote #67 from De Vriendschap

We maken ons liever eigenhandig onaantrekkelijk dan dat we dat oordeel over onze aantrekkingskracht waarde en betekenis aan anderen overlaten. We worden liever dik dronken ontrouw en ongelukkig dan dat we het angstaanjagend grotere aanpakken een ideaal waarmaken dat we koesteren en daarvoor erkenning zoeken bij anderen.
Quote author: 
Share this quote: