Famous Quotes about acknowledgement

Connie Palmen quote #67 from De Vriendschap

We maken ons liever eigenhandig onaantrekkelijk dan dat we dat oordeel over onze aantrekkingskracht waarde en betekenis aan anderen overlaten. We worden liever dik dronken ontrouw en ongelukkig dan dat we het angstaanjagend grotere aanpakken een ideaal waarmaken dat we koesteren en daarvoor erkenning zoeken bij anderen.
Quote author: 
Share this quote: 

Israelmore Ayivor quote #88 from Shaping the dream

Accept the fact that you are the pivot along which the loads of your efforts will turn. Acknowledge yourself as the chairperson at the center of affairs management for your dreams. Take the chair and be at the fore-front.
Quote author: 
Share this quote: